สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย สมุย

คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะในที่ทำงาน ครั้งที่ 12/2556

อีเมล พิมพ์ PDFเมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2556 เวลา 16.30 น. นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำทีมบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดฝึกกายบริหารภายในสำนักงาน ครั้งที่ 12/2556 ตามโครงการเสริมสร้างความผาสุกและสุขภาวะในที่ทำงานของสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share

ประกาศ

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.