สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย สมุย

บทสนทนาภาษาอังกฤษ เดือน ธ.ค. 2555

อีเมล พิมพ์ PDF

สนทนาภาษาอังกฤษ (Morning Talk)

สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้นำสนทนา

ประโยคที่สนทนา

คำแปล

3 ธ.ค. 2555

เพลงประจำสัปดาห์ (Are you sleeping)

 

น.ส. ศิริลักษณ์ หาดเพชร (จิ๊ก)

Are you sleeping?

 

 

Are you sleeping?

 

 

Hello girl, Hello boy.

 

 

Morning bell are ringing.

 

นายวรสิทธิ์  จาตุรัตน์ (กลิ้ง)

คำคุณศัพท์เกี่ยวกับเสียง

 

 

silent

เงียบ

 

Ex. Daeng remained silent many days, because his ailing grandmother.

แดงเงียบอยู่หลายวัน เพราะว่าคุณยายของเขาป่วย

4 ธ.ค. 2555

 

 

นางชุติพร  ป้อมแดง (แป้น)

shout

To speak very loudy = ตะโกน

 

Ex.

The protestors shouted at the President.

ผู้ประท้วงตะโกนใส่ประธานาธิบดี

6 ธ.ค. 2555

 

 

นางสาวกัลยาวรรณ สุวรรณวงศ์ (อม)

laugh

หัวเราะ

 

He laugh.

เขาหัวเราะ

 

We hear him laugh.

เราได้ยินเขาหัวเราะ.

7 ธ.ค. 2555

 

 

น.ส. เพียงเดือน  จันทร์ศรี

cry

ร้องไห้

 

Dang cry because of King’s birthday celebration.

แดงร้องไห้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

11 ธ.ค. 2555

เพลงประจำสัปดาห์ (Jingle bells)

 

น.ส. ศิริลักษณ์ หาดเพชร (จิ๊ก)

Jingle bells, Jingle bells

Jingle on the way!

O What fun it is to ride.

In a one-horse open sleigh. Hey!

 

Vocabulary

(Feelings and Emotions)

คำศัพท์เกี่ยวกับความรู้สึกและอารมณ์

นางสาวกัลยาวรรณ สุวรรณวงศ์ (อม)

glad

ดีใจ ยินดี

 

Ex.

I’m glad you like my gift.

 

ฉันดีใจที่คุณชอบของขวัญของฉัน

 

I’m glad to help you whenever you need me.

ฉันยินดีช่วยคุณเมื่อไรก็ตามที่คุณต้องการฉัน

12 ธ.ค. 2555

 

 

นางณัฐนันท์ ตรีสุข (สาว)

frighten

ตกใจ

 

Ex.

Jik was frightened.!

 

จิ๊กตกใจ

 

She fell into the pond.

เธอตกลงไปในบ่อน้ำ

 

She sees ghosts.

เธอเห็นผี

 

She was frightened because she snatch a snake.

เธอตกใจเพราะงูฉก

13 ธ.ค. 2555

 

 

นางชุติพร  ป้อมแดง (แป้น)

feel

รู้สึก

 

Ex.

Good morning.

 

อรุณสวัสดิ์

 

Good morning.

อรุณสวัสดิ์

 

You look happy.

คุณดูมีความสุข

 

Yes, I feel great./

ใช่ ฉันรู้สึกดี

 

Yes, I feel relaxed./

ใช่ ฉันรู้สึกผ่อนคลาย

 

Yes, I am in a good mood.

ใช่ ฉันอารมณ์ดี

14 ธ.ค. 2555

 

 

น.ส. เพียงเดือน  จันทร์ศรี

serious

เครียด คิดมาก

 

Ex.

Mrs. Mallika don’t be serious.

 

คุณมัลลิกาไม่ต้องเครียด

17 ธ.ค. 2555

เพลงประจำสัปดาห์ (We wish you a Merry Christmas)

 

น.ส. ศิริลักษณ์ หาดเพชร (จิ๊ก)

We wish you a Merry Christmas.

 

 

We wish you a Merry Christmas.

 

 

We wish you a Merry Christmas.

 

 

And a happy New Year.

 

 

Good tiding we bring.

 

 

To you and your kin.

 

 

Good tiding for Christmas.

 

 

And a happy New Year.

 

 

We all Know that Santa coming.

 

 

We all Know that Santa coming.

 

 

We all Know that Santa coming.

 

 

And soon he will be here.

 

นายวรสิทธิ์  จาตุรัตน์ (กลิ้ง)

skill

ทักษะ

 

Ex.

Employers are interested in practical skills like word-processing and fluency in languages.

 

นายจ้างสนใจทักษะในการปฏิบัติงาน word และคล่องแคล่วด้านภาษา.

 

What do you have skill?

คุณมีทักษะอะไรบ้าง

18 ธ.ค. 2555

Ability (n)

ความสามารถ

นางชุติพร  ป้อมแดง (แป้น)

Ex.

What are your special ability?

 

คุณมีความสามารถพิเศษอะไรบ้าง

 

I can speak Eng, French.

ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษ, ฝรั่งเศส

 

I have a computer skill.

ฉันมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์

 

I can ride a bike.

ฉันสามารถขี่จักรยาน

 

I can drive a car.

ฉันสามารถขับรถยนต์ได้

19 ธ.ค. 2555

 

 

นางณัฐนันท์ ตรีสุข (สาว)

diligent

ขยัน

 

Ex.

You are work hard or not?

 

คุณทำงานหนักหรือเปล่า

 

Yes. I work hard.

ใช่ ฉันทำงานหนัก

 

What time do you work?

คุณทำงานเวลาเท่าไร

 

Oh! You diligent.

โอ คุณขยันมาก

 

Thank you.

ขอบคุณ

20 ธ.ค. 2555


คำศัพท์เกี่ยวกับความรู้สึกและอารมณ์

นางสาวกัลยาวรรณ สุวรรณวงศ์ (อม)

talent

ความสามารถพิเศษ พรสวรรค์

 

Ex.

Have you talent in music or singing?

 

คุณมีความสามารถพิเศษในเพลงและการร้องเพลงหรือไม่

 

Yes, I have talent in music.

ใช่ ฉันมีความสามารถพิเศษเกี่ยวกับเพลง

 

Yes, I have both talents.

ใช่ ฉันมีความสามารถพิเศษทั้งสองอย่าง

 

No, I have not.

ไม่ ฉันไม่มีความสามารถ

21 ธ.ค. 2555

 

 

น.ส. เพียงเดือน  จันทร์ศรี

salary

เงินเดือน

 

Ex.

How many your salary?

 

เงินเดือนของคุณเท่าไร

 

My salary ฿35,000.

เงินเดือนของฉัน 35,000 บาท

 

Mrs. Malika her salary ฿55,000

คุณมัลลิกามีเงินเดือน 55,000 บาท

24 ธ.ค. 2555

Vegetables & Fruits (ผัก และ ผลไม้)

 

นายวรสิทธิ์  จาตุรัตน์ (กลิ้ง)

Mangosteen

มังคุด

 

Ex. (Conversation)

What is your favorite fruit?

 

คุณชอบผลไม้อะไร

 

I like mangosteen.

ฉันชอบมังคุด

 

Ex. (For use)

Today, There are mangosteen for all of us from Marisa.

 

วันนี้ โน่นคือมังคุดสำหรับทุกคนจากคุณมาริสา

25 ธ.ค. 2555

 

 

นางสาวกัลยาวรรณ สุวรรณวงศ์ (อม)

guava

ฝรั่ง

 

Ex.

I am hungry.

Do you have any fruit?

ตัวอย่าง

ฉันหิว

คุณมีผลไม้บ้างหรือไม่

 

Yes, I have guava and mangosteens.

ใช่ ฉันมีฝรั่งและมังคุด

 

You can eat it.

คุณสามารถรับประทานได้

26 ธ.ค. 2555

 

 

นางณัฐนันท์ ตรีสุข (สาว)

นางณัฐนันท์ ตรีสุข (สาว)

นางณัฐนันท์ ตรีสุข (สาว)

 

lansa

ลางสาด

 

Ex.

Lansa in the same currency Wollongogn.

Sour taste delicious.

 

ลางสาดเหมือนกับลองกองมาก

 

มีรสเปรี้ยวอร่อย

 

You like Lansa or Wollongong?

คุณชอบลางสาดหรือลองกอง

 

I like Lansa. Because not too sweet.

ฉันชอบลางสาดเพราะไม่หวานเกินไป

27 ธ.ค. 2555

dragon fruit

แก้วมังกร

นางชุติพร  ป้อมแดง (แป้น)

Ex.

I want to buy some fruit. Do you have some dragon fruits?

ตัวอย่าง

ฉันต้องการซื้อผลไม้ คุณมีแก้วมังกรหรือเปล่า

 

How many do you want?

คุณต้องการเท่าไร

 

I want 2 kilos.

ฉันต้องการ 2 กิโลกรัม

28 ธ.ค. 2555 jack fruit ขนุน
นางสาวเพียงเดือน จันทร์ศรี (เดือน) Ex.
I want to buy some fruit. Do you have some jack fruits?
ฉันต้องการซื้อผลไม้ คุณมีขนุนหรือเปล่า
How many do you want? คุณต้องการเท่าไร
I want 2 kilos. ฉันต้องการ 2 กิโลกรัม

Share

ประกาศ

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.