สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย สมุย

บทสนทนาภาษาอังกฤษ เดือน พ.ค. 2556

อีเมล พิมพ์ PDF

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

1 พ.ค  2556

Cobra

งูเห่า

น.ส.ณัฐนันท์  ตรีสุข (สาว)

Ex.  A: Have you ever seen cobra?

B; Yes,I’ve seen the cobra.

A: Where you’re seen it?

B: The Zoo

………TV

……….DVO

ใครไม่เคยเห็นงูเห่าบ้าง

เคยเห็น

ที่ไหน

ที่สวนสัตว์

ทีวี

วีดีโอ

2 พ.ค  2556

wasp

ตัวต่อ

น.ส.ศริวรรณ หนูกลิ่น (วรรณ)

Ex.  A: What’s the matter?

B; A wasp sting my head.

A: What are your symptoms?

B: I have a headache.

 

เกิดอะไรขึ้น

ตัวต่อต่อยที่หัวฉัน

คุณมีอาการอย่างไรบ้าง

เจ็บหัว

 

3 พ.ค. 2556

centipede

ตะขาบ

น.ส. เพียงเดือน จันทร์ศรี

(เดือน)

Ex. A. Have you a centipede bite?

….. B.: Yes/No.

A: What’s a symptom?

B: It’s smell.

คุณเคยถูกตะขาบกัดไหม

ใช่หรือไม่

มีอาการอย่างไรบ้าง

บวมแดง

7.พ.ค 2556

เพลงประจำสัปดาห์ (Old Mcdoual Farn)

 

นายวรสิทธิ์ จาตุรัตน์ (กลิ้ง)

old Mcdonal had a farm

e i e i o

And on that farm he had some Cow

e i e i o

And a Moo here

And a Moo there

e i e i o

 

 

คำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้

 

 

Jujube

พุทรา

 

Ex. A. Do you like Thai friut?

….. B.: Yes I like.

A: What is your favorite fruit?

B: Jujube.

คุณชอบผลไม้ไทยไหม

ใช่ฉันชอบ

คุณชอบผลไม้อะไร

พุทรา

8 พ.ค. 2556

เพลงประจำสัปดาห์ (Old Mcdoual Farn)

 

นางชุติพร  ป้อมแดง (แป้น)

old Mcdonal had a farm

e i e i o

And on that farm he had some Cow

e i e i o

And a quack here

And a quack there

e i e i o

 

 

คำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้

 

 

Rose apple

ชมพู่

 

Ex. A Hello, Can I help?

B: I want to buy some fruits, do you have rose apple..

A: How many kilos of rose apple do you want?

B: I want two kilos.

A: Is there anything else?

B: No, that’s all

สวัสดีค่ะมีอะไรให้ฉันช่วยไหม

คุณมีชมพูขายไหม

 

คุณต้องการชมพูกี่กิโล

 

ฉันต้องการ 2 กิโล

มีอะไรให้ฉันช่วยอีกไหม

ไม่มีแล้ว

9 พ.ค  2556

tamarind

มะขาม

น.ส.ณัฐนันท์  ตรีสุข (สาว)

Ex. A: I want to buy tamarind.

B: How many kilos of tamarind do you want?

A: I want two kilos. But species very tasty.

B: Be selected of it?

ฉันต้องการซื้อมะขาม

คุณต้องการซื้อมะขามกี่กิโลกรัม

 

ฉันต้องการ 2 กิโลกรัม แต่ต้องการที่รสชาติดีมาก ๆ

ฉันจะเลือกที่ดี ๆ ให้

10 พ.ค. 2556

Plum mango

มะปราง

น.ส. เพียงเดือน จันทร์ศรี

(เดือน)

Do you like plum mango?

คุณชอบมะปรางหรือเปล่า

 

Yes, I like it.

ใช่ ฉันชอบมัน

 

How many kilos of plum mango do you want?

คุณต้องการมะปรางกี่กิโลกรัม

 

2 kilos.

2 กิโลกรัม

14 พ.ค. 2556

เพลงประจำสัปดาห์ (Are you sleeping)

 

น.ส. ศิริลักษณ์ หาดเพชร (จิ๊ก)

Are you sleeping?

Are you sleeping?

Hello John.

Hello John.

Morning bell are ringing.

Ding Ding Dong, Ding Ding Dong.

 

น.ส.กัลยาวรรณ สุวรรณวงศ์

 

Pomelo

ส้มโอ

(อม)

A: I am hungry.

Do you have any fruit?

ฉันหิว

คุณมีผลไม้บ้างหรือไม่

 

B: Yes, I have a pomelo and six rose apples.

ใช่ ฉันมีส้มโอ 1 ผล และ ชมพู่ 6 ผล

15 พ.ค. 2556

rambutan

เงาะ

น.ส.ณัฐนันท์  ตรีสุข (สาว)

A: What are you looking for?

คุณกำลังมองหาอะไร

 

B: I’m looking for rambutan.

ฉันกำลังมองหาเงาะ

 

A: It’s in the basket.

I have not taken out.

มันอยู่ในตะกร้า

ฉันยังไม่ได้นำออกวาง

 

B: I want to buy 5 kilos.

ฉันต้องการซื้อ 5 กิโลกรัม

 

A: OK. 150 bath.

ตกลงราคา 150 บาท

16 พ.ค. 2556

Star apple

มะเฟือง

นางชุติพร  ป้อมแดง (แป้น)

How many kilos of star apple do you want?

คุณต้องการมะเฟืองกี่กิโลกรัมค่ะ

 

2 kilos.

2 กิโลกรัม

17 พ.ค. 2556

Custard apple

น้อยหน่า

น.ส. เพียงเดือน จันทร์ศรี

(เดือน)

Do you like custard apple?

คุณชอบน้อยหน่าหรือเปล่า

 

Yes, I like it.

ใช่ ฉันชอบมัน

 

How many kilos of plum mango do you want?

คุณต้องการน้อยหน่ากี่กิโลกรัม

 

2 kilos.

2 กิโลกรัม

20 พ.ค. 2556

เพลงประจำสัปดาห์ (Walk Walk Walk)

 

นายวรสิทธิ์ จาตุรัตน์ (กลิ้ง)

Down and Up and Walk Walk Walk We are to the left and We Walk to the right. We turn one around and we walk walk walk.

 

 

whale

วาฬ

 

A: What animal likes to jump above the water and follow a boat, a dolphin or a whale?

สัตว์อะไรชอบกระโดดเหนือน้ำและตามเรือ โลมาหรือวาฬ

 

B: Dolphin.

โลมา

21 พ.ค. 2556

seal

แมวน้ำ

น.ส.กัลยาวรรณ สุวรรณวงศ์ (อม)

What does a seal eat?

 

 

It eats fish, squid and shellfish. But it is the food of whales.

 

22 พ.ค. 2556

shark

ฉลาม

นางชุติพร  ป้อมแดง (แป้น)

A: What is Marine animal do you feel fear.

สัตว์น้ำทะเลอะไรที่คุณรู้สึกกลัว

 

B: shark

ฉลาม

23 พ.ค. 2556

Sea Turtle

เต่าทะเล

น.ส.ณัฐนันท์  ตรีสุข (สาว)

Sea Turtle swim well.

It eat seagress.

It does not harm me.

เต่าทะเลว่ายน้ำเก่ง

มันกินหญ้าทะเล

มันไม่เป็นอันตรายกับฉัน

 

Do you like sea turtle?

คุณชอบเต่าทะเลหรือเปล่า

 

Yes/No

ชอบ/ไม่ชอบ

27 พ.ค. 2556

curry

แกง

นายวรสิทธิ์  จาตุรัตน์ (กลิ้ง)

Do you like curry?

คุณชอบแกงหรือเปล่า

 

Yes, I do./ No, I don’t.

ใช่ฉันชอบ/ ไม่ ฉันไม่ชอบ

28 พ.ค. 2556

congee

โจ๊ก

น.ส.กัลยาวรรณ สุวรรณวงศ์ (อม)

Would you like to eat congee or porridge?

คุณชอบกินโจ๊กหรือข้าวต้ม

 

I would like to eat congee.

ฉันชอบกินโจ๊ก

29 พ.ค. 2556

Plain omelet

ไข่เจียว

น.ส.ณัฐนันท์  ตรีสุข (สาว)

What time do you usually eat breakfast?

คุณกินอาหารเช้าเวลาไหน

 

At six.

6 โมงเช้า

 

Do you eat plain omelet.

คุณกินไข่เจียวหรือเปล่า

 

Yes/No.

 

30 พ.ค. 2556

Soup with chicken

ต้มข่าไก่

นางชุติพร  ป้อมแดง (แป้น)

Do you like Thai food?

คุณชอบอาหารไทยหรือเปล่า

 

Yes. I like.

ใช่ ฉันชอบ

 

What Thai food do you like mostly?

อาหารไทยอะไรที่คุณชอบมากที่สุด

 

Soup with chicken.

ต้มข่าไก่

31 พ.ค. 2556

Stuffed egg

ไข่ยัดไส้

น.ส. เพียงเดือน จันทร์ศรี

(เดือน)

Do you like Thai food?

คุณชอบอาหารไทยหรือเปล่า

 

Yes. I like.

ใช่ ฉันชอบ

 

What Thai food do you like mostly?

อาหารไทยอะไรที่คุณชอบมากที่สุด

 

Stuffed egg.

ไข่ยัดไส้

 

เพลงประจำสัปดาห์ (Row Row Row your boat)

 

 

Row Row Row your boat.

Gently down the stream.

If you sea a crocodile.

Don’t forget to scream.

 

Share

ประกาศ

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.